อนาคตของพลเมือง: ทำไมเราต้องการเรื่องราวใหม่เกี่ยวกับตนเองและสังคม

คุณเป็น ‘หัวเรื่อง’ ‘ผู้บริโภค’ … หรือ ‘พลเมือง’ หรือไม่? ผู้เขียน Jon Alexander และ Ariane Conrad โต้แย้งว่าสังคมของเราต้องการการเล่าเรื่องใหม่ และเริ่มด้วยการทิ้งเรื่องราวที่ขายโดยลัทธิเผด็จการและการคุ้มครองผู้บริโภค พาดหัวข่าวแห่งความหายนะในยุคของเราดูเหมือนจะบ่งชี้ว่ามีข้อเสนอล่วงหน้าสองรายการ  ประการหนึ่ง ลัทธิอำนาจนิยมแบบออร์เวลมีชัย ผู้คนต่างหวาดกลัวต่อวิกฤตการณ์ต่างๆ เช่น สภาพอากาศ โรคระบาด...